15 miljoner till forskning för tryggare boende

Bilder

Torbjörn Olsson, forskningschef

Dokument

PDF

– I år prioriterar vi områden som ökar säkerheten i ägandet och boendet, säger Torbjörn Olsson, forskningschef på Länsförsäkringar. Genom att höja kunskapen om boendemiljö, val av bostadsort och samhällsbyggnad ökar också tryggheten.

Idag deltar Länsförsäkringar till exempel i nattvandringar och grannsamverkan, liksom bidrag till bättre belysning i parker och sandlådor på stan mot halka.

– Med forskningsfonden lägger vi till den vetenskapliga aspekten till konkreta förbättringar i vår närmiljö, förklarar Torbjörn Olsson.

Tidigare anslag har bland annat gått till forskning inom trafiksäkerhet, brottsbekämpning, och klimatfrågor. Exempelvis har forskning kring whiplashskador nyttjats för att bättre kunna ställa diagnoser liksom forskning om framtidens översvämningsrisker varit till nytta i kartläggningen av klimatförändringens konsekvenser

Läs mer och ansök på lansforsakringar.se/forskning.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Olsson, forskningschef Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 417 15
E-post: torbjorn.olsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela