Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Sak AB behåller starka kreditbetyg

Dokument

PDF

Standard & Poor’s bekräftar kreditbetygen för både Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Sak AB. Länsförsäkringar AB behåller därmed betyget A- med utsikten ”stable” och Länsförsäkringar Sak AB behåller betyget A med utsikten ”stable”.

– De starka kreditbetygen bygger på Länsförsäkringars ledande ställning på sakförsäkrings-marknaden, men också på vår finansiella styrka. Att vi behållit betygen under hela perioden av osäkerhet på de finansiella marknaderna bekräftar vår långsiktigt starka finansiella ställning. Detta stärker också vår position som långsiktig leverantör av försäkringslösningar och skapar extra trygghet för våra kunder, säger Jakob Carlsson, Controllerchef, Länsförsäkringar AB.

Standard & Poor’s skriver att de starka kreditbetygen bygger på länsförsäkringsgruppens samlade finansiella kapacitet och den ledande positionen på försäkringsmarknaden i Sverige. Länsförsäkringar ABs kreditbetyg bygger även på styrkan i att erbjuda tjänster inom både bank och försäkring vilket ökar och breddar intäkterna och minskar koncentrationsriskerna. Standard & Poor´s noterar även det positiva i att Länsförsäkringar AB har starka ägare som samverkar i form av de 24 lokala länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar AB – Rating A-, stable
Länsförsäkringar ABs uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring,
bedriva utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar
och effektivitet för ägarna – de 24 länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar Sak AB – Rating A, stable
Länsförsäkringar Sak AB är ett dotterbolag till Länsförsäkringar AB som bedriver sakförsäkringsaffär på uppdrag av länsförsäkringsbolagen. Detta sker bland annat inom områdena sjukvårdsförsäkring, olycksfalls-, transport- samt djur- och grödaförsäkring. Länsförsäkringar Sak AB hanterar även länsförsäkringsbolagens interna och externa återförsäkring.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Carlsson, Controllerchef Länsförsäkringar AB
08-588 414 55, 073-964 14 55

Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070 579 70 66

Bokmärk och dela