Arkiv för 2009

Trygghet avgör pensionsvalet

När det är dags att välja förvaltare för avtalspensionen är trygghet en viktig aspekt för många. Garanterad avkastning och återbetalningsskydd hamnar högst på listan över vad som är viktigt när de som har avtalspension ska välja pensionsförvaltare. Det visar en…

Länsförsäkringar Liv överklagar Finansinspektionens avslag på ombildningen till vinstutdelande bolag

Finansinspektionen avslog den 7 oktober Länsförsäkringar Livs ansökan om ombildning till vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Länsförsäkringars ansökan godkändes på alla punkter utom en del avseende gottskrivning. Länsförsäkringar Liv har därefter analyserat Finansinspektionens avslag och beslutat att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2009

– Resultatförbättringar och stabil resultatutveckling kännetecknar Länsförsäkringars affärer inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Vi har gått igenom ett år med akut finanskris och behållit starka nyckeltal, samtidigt som affärsvolymerna har ökat, framför allt inom bank. Kreditbetygen är intakta och riskerna…

Länsförsäkringar sänker bolåneräntor

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med bindningstid på 1, 3 och 10 år. Ändringen gäller från och med den 26 oktober.

Håkan Danielsson slutar som VD för Länsförsäkringar AB

”Finansinspektionens nej till vår ansökan om ombildning var en besvikelse och ett misslyckande, trots att vi fick ja på alla punkter utom en. Ombildningen till vinstutdelande livbolag är den största enskilda fråga som Länsförsäkringar arbetat med under senare år. Som…

Januari – September 2009

”Länsförsäkringar har för femte gången Sveriges mest nöjda privatkunder på bankmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2009. Det är ett starkt kvitto på att Länsförsäkringar är en trygg bank med prisvärda produkter och med den service som kunderna förväntar sig. Antalet kunder…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2009

"Länsförsäkringar hävdar sig väl i konkurrensen och stärker positionen på bolånemarknaden. Volymerna ökade och vi har återigen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, vilket är mycket glädjande då bolånet är en viktig affär för våra kunder. Kreditkvaliteten är hög och…

9 av 10 är inte förberedda på räntehöjningar

86 procent av dem som har bolån har inte gjort något särskilt för att förbereda sig för kommande räntehöjningar. Detta trots historiskt låga räntor och mer pengar att röra sig med för majoriteten av dem som har bolån. Det visar…

Efterlevande går miste om pensionspengar

Just nu pågår pensionsval för drygt 1,2 miljoner personer med avtalspension inom SAF-LO. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att nära 9 av 10 med avtalspension vill att deras pension ska gå till de närmaste om man avlider. Då krävs…

Länsförsäkringar sänker bolåneräntor

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med bindningstid på 3 månader. Efter ändringen är tremånadersräntan 1,55 procent. Ändringen gäller från och med den 14 oktober.