Länsförsäkringar tar över försäkringsbestånd

Med anledning av finansinspektionens beslut att dra tillbaka tillståndet att bedriva försäkringsverksamhet (koncession) för Aspis Liv har Max Matthiessen upphandlat och gjort en överenskommelse med Länsförsäkringar. Överenskommelsen gäller samtliga grupplivförsäkrade i Aspis Liv som är förmedlade via Max Matthiessen.

– Grupplivförsäkring är ett viktigt område som Länsförsäkringar satsar på och vi är glada att Max Matthiessen gett oss förtroendet att bli försäkringsgivare, säger Anders Wiklander, marknadschef Hälsa på Länsförsäkringar AB.

Max Matthiessen kommer inom de närmsta veckorna att skicka nya försäkringsbesked till berörda kunder. Samtliga kunder som omfattas av en Grupplivförsäkring och som inte är pågående skadefall är från den 13 november försäkrade i Länsförsäkringar.

För mer information kontakta

Glenn Nilsson, Max Matthiessen, telefon 08 – 613 05 17

Anders Wiklander, Länsförsäkringar, telefon 08 – 588 424 58

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar, telefon 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela