Ombildningen av Länsförsäkringar Liv skjuts upp

Den 12 november 2009 har Finansinspektionen förklarat att det inte längre föreligger något hinder för Länsförsäkringar Liv att ombildas till så kallat vinstutdelande livbolag den 1 januari 2010. Finansinspektionens inställning följer av att Länsförsäkringar har ändrat sin inställning i den avgörande frågan om gottskrivning och delar numera inspektionens principiella hållning. Tidplanen för ombildning den 1 januari 2010 kommer däremot inte att klaras, varför Länsförsäkringar skjuter fram ombildningsprocessen.

Den 12 november 2009 har Finansinspektionen förklarat att det inte längre föreligger något hinder för Länsförsäkringar Liv att ombildas till så kallat vinstutdelande livbolag den 1 januari 2010. Finansinspektionens inställning följer av att Länsförsäkringar har ändrat sin inställning i den avgörande frågan om gottskrivning och delar numera inspektionens principiella hållning. Tidplanen för ombildning den 1 januari 2010 kommer däremot inte att klaras, varför Länsförsäkringar skjuter fram ombildningsprocessen.

– Efter att FI den 7 oktober avslog vår ansökan, gick vi igenom sakfrågan och kom fram till att vi delar inspektionens principiella inställning till gottskrivning. Vad vi också har gjort, eftersom detta nu har tagit ytterligare ett antal veckor, är att gå igenom de praktiska förutsättningarna för att genomföra en ombildning den 1 januari 2010. Ombildningen kräver värderingar av tillgångarna i livbolaget som måste genomföras av oberoende värderingsinstitut och en hel del andra förberedelser. Baserat på dessa värderingar krävs sedan en ytterligare genomgång av förutsättningarna för ombildningen. Till detta kommer behov av klargöranden om de frågor som uppstått under hösten med anledning av det framtida regelverket Solvens II. Sammantaget kräver detta fler arbetsdagar än vad som återstår till årsskiftet och det räcker inte för att säkerställa en kvalitativ och stabil ombildning, säger Länsförsäkringar Livs vd Jörgen Svensson.

Länsförsäkringar har därför beslutat att skjuta på ombildningsprocessen. Mot bakgrund av rådande regelverk innebär detta att en ny ansökan måste göras liksom en ny omröstning bland kunderna.

– Även om inte detta är enligt våra ursprungliga planer, ger det oss tid att noggrant förbereda den fortsatta processen och att säkerställa att livkundernas intressen tillvaratas på ett korrekt sätt, säger Jörgen Svensson.
Tidplan för den fortsatta ombildningsprocessen beräknas vara klar under våren 2010.

För ytterligare information;
Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, 073 964 06 08
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB, 070 579 70 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela