Växande utlåning till lantbrukare – med låg risk

Bilder

Sven-Erik Selerud

Dokument

Ladda ned PDF

Från noll till tjugo procents andel av nyförsäljningen. Det är resultatet 18 månader efter Länsförsäkringars start av det egna hypoteket och brytningen med Landshypotek. Trots den snabba tillväxten är risken i kreditportföljen mycket låg. Nyckeln till framgången är relationen till redan befintliga kunder som också har säkra tillgångar.

I februari 2008 startade Länsförsäkringar utlåning till lantbrukare i egen regi. Man valde att bearbeta redan befintliga kunder, och idag står bolaget för den största procentuella ökningen av utlåningen till lantbrukarna.

– Med den här takten tar vi snabbt nya marknadsandelar, konstaterar Sven-Erik Selerud, lantbruksansvarig på Länsförsäkringar.

Åker- och skogsmark är attraktivt att äga, särskilt som utbudet är begränsat. Utlåningen gäller framför allt köp av mark till följd av den fortsatta strukturrationaliseringen. Men även lån för investeringar i maskiner, byggnation av stallar samt övriga byggnader är en betydande del.

Och att låna ut pengar till lantbrukare tycks i dag förenat med låg risk.

– Kreditförlusterna är låga. Skogs- och jordbruksrörelser går ytterst sällan i konkurs, eftersom lantbrukarna av tradition är kredittagare med ordning och reda, fortsätter Selerud. Och lantbruk är oftast en säker tillgång; vi behöver inte ta ut stora riskmarginaler. Det gynnar i sin tur lantbrukaren. Men det kräver så klart att vi sätter rätt marginaler och kvalitetssäkrar varje enskild kund.

Ekonomin i lantbruket ska vara sund och för banken måste det finnas en säkerhet om något skulle gå snett.

– Sist men inte minst måste man också fråga sig om risken man tar är rimlig, poängterar Selerud. Det är viktigt att göra kalkyler för att se över hur känslig verksamheten är. Lantbrukaren måste till exempel klara av höjda räntor, ökade kostnader på insatsmedel eller sänkta avräkningspriser på animalier och mjölk. Tål man inte en överansträngning, så ska man kanske inte gå vidare i sin expansion.

För lantbrukaren finns också fördelar att ha bank- och försäkring under samma tak.

– Som helkund hos Länsförsäkringar tjänar du många kronor varje år. Vi har länge tagit hand om lantbrukarens försäkringar både för människor, djur, byggnader och företag. Med våra banktjänster blir det ännu mer lönsamt att samla allt på ett ställe.

Länsförsäkringars utlåning går stadigt och snabbt uppåt, och en förklaring till detta är bolagets långa och nära relation med landets lantbrukare.

– Våra lantbruksrådgivare har själva fötterna i skog och mark, och de känner sina kunder. De åker ju förbi många av dem på vägen till jobbet, avslutar Selerud.

Länsförsäkringars låneprodukter i korthet

• Bottenlån – Köpa eller bygga gård.
• Lån Lantbruk – Vanligt banklån utöver bottenlånet.
• Byggnadslån – Ny-, om- eller tillbyggnad.
• Leasing och avbetalning – För maskininvesteringar.
• EU stöd – Lån i väntan på utbetalning från EU.
• Rörelsekredit – Utjämna likviditeten och en buffert vid oförutsedda händelser.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sven-Erik Selerud, lantbruksansvarig, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 422 24, 073-96 422 24
E-post: sven-erik.selerud@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela