Finansinspektionen tillstyrker Länsförsäkringar Livs ombildning

Finansinspektionen tillstyrker nu Länsförsäkringars ansökan att ombilda till vinstutdelande livbolag per 1 januari 2010. Länsförsäkringar delar numera FIs principiella hållning avseende gottskrivning i ett icke ombildat livbolag.

– Det är glädjande att vi nu är överrens med Finansinspektionen om alla principer för hur vårt livbolag ska ombildas till vinstutdelande, även när det gäller gottskrivning. Den viktigaste frågan nu är hur vi går vidare med ombildningen och hur vi stärker erbjudandet till kund. Det är inte många dagar kvar till årsskiftet och mycket arbete återstår, bland annat värderingsfrågor. Därför behöver vi göra en snabb analys och fastställa en tidplan för det fortsatta arbete, säger Jörgen Svensson Vd Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information:

Jörgen Svensson, Vd Länsförsäkringar Liv, 073 964 06 08
Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070 579 70 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela