Trygghet avgör pensionsvalet

När det är dags att välja förvaltare för avtalspensionen är trygghet en viktig aspekt för många. Garanterad avkastning och återbetalningsskydd hamnar högst på listan över vad som är viktigt när de som har avtalspension ska välja pensionsförvaltare. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har frågat drygt 4 700 personer med avtalspension om vad de tycker är viktigt när de ska välja pensionsförvaltare. Nära hälften, 49 procent, anser att garanterad avkastning är viktigt, och lika många värdesätter återbetalningsskydd på pensionen. En större andel kvinnor än män prioriterar garanterad avkastning, 52 jämfört med 47 procent.

– För att få garanterad avkastning ska man välja traditionell förvaltning av sin pension. Då får man en garanterad ränta och normalt också en återbäringsränta. Det passar den som vill ha en trygg och stabil tillväxt och inte vill ta så stora risker i sitt pensionssparande, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Avgifterna är en annan faktor som många tycker är viktig när man väljer förvaltare. 45 procent prioriterar låga avgifter. Större andel bland dem som är 40-65 år jämfört med dem i åldern 23-39 år tycker avgifterna är viktiga, 48 jämfört med 40 procent.

31 procent av dem som har avtalspension tycker att möjligheten att välja fonder med olika risknivå är viktigt, medan 29 procent säger att pensionsförvaltarens rykte har betydelse för valet. Fondsortiment och förvaltarens rykte är framför allt viktigt för dem med inkomster över 30 000 kronor i månaden.

Om undersökningen:
Totalt har 4 770 svenskar mellan 23 och 65 intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Halmstad.

Frågan som ställdes:
Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? Fler svar möjligt.

Återbetalningsskydd: 49 %
Garanterad avkastning: 49 %
Låga avgifter: 45 %
Möjlighet att kunna välja fonder med olika risknivå: 31 %
Pensionsförvaltarens rykte: 29 %
Vet ej: 11 %

Fakta: Avtalspensionen
Avtalspensionen utgör en viktig del av den framtida pensionen och kan uppgå till 25-50 procent av den totala pensionen. Ungefär 85 procent av dem i arbetsför ålder har genom anställningen en avtalspension som arbetsgivaren betalar in.

I höst är det dags för drygt 1,2 miljoner SAF-LO-medlemmar att göra ett omval av förvaltare för pensionen. För den som inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

En SAF-LO-medlem får i genomsnitt nära en halv miljon kronor avsatt i avtalspension under ett arbetsliv. Beroende på hur pengarna förräntas kan de ha vuxit till en betydande summa när det är dags för pension. Om värdet ökar med i genomsnitt fem procent per år blir slutsumman cirka 1,5 miljoner kronor.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 10 21, mats.wester@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50, kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela