Länsförsäkringar Liv överklagar Finansinspektionens avslag på ombildningen till vinstutdelande bolag

Finansinspektionen avslog den 7 oktober Länsförsäkringar Livs ansökan om ombildning till vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Länsförsäkringars ansökan godkändes på alla punkter utom en del avseende gottskrivning. Länsförsäkringar Liv har därefter analyserat Finansinspektionens avslag och beslutat att överklaga beslutet till Kammarrätten.

– Vi har noga analyserat inspektionens beslut liksom den egna ansökan. Denna genomgång har lett fram till att vi förändrat vårt synsätt och numera delar Finansinspektionens principiella hållning avseende gottskrivning, säger Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv.

– Vi har i vår överklagan av Finansinspektionens beslut tydligt klargjort att vi har samma uppfattning som Finansinspektionen när det gäller den principiella fördelningen av övervärden mellan försäkringstagarna och ägaren. Vi anser att frågan är av sådan betydelse för både försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv som för branschen i sin helhet att vi vill ha ett klarläggande av frågan. Därför överklagar vi, säger Jörgen Svensson.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv, 073 964 06 08
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör, 070 579 70 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela