Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2009

– Resultatförbättringar och stabil resultatutveckling kännetecknar Länsförsäkringars affärer inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Vi har gått igenom ett år med akut finanskris och behållit starka nyckeltal, samtidigt som affärsvolymerna har ökat, framför allt inom bank. Kreditbetygen är intakta och riskerna är låga. Successivt ökar vi nu andelen aktier i våra portföljer, men med samma omsorg om kundernas pengar som tidigare, säger Sten Dunér, tf vd och CFO Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Perioden i korthet:
• Med låg riskbild och starka nyckeltal fortsätter alla kärnaffärer att växa med god lönsamhet.
• Rörelseresultatet inom sakförsäkring förbättrades kraftigt och uppgick till 4 646 (–5 596) Mkr. Det tekniska resultatet uppgick till 1 337 (1 880) Mkr.
• Konsolideringen inom sakförsäkring ligger på en fortsatt stark nivå. Konsolideringskapitalet ökade till 30 364 (28 248) Mkr och konsolideringsgraden ökade till 167 (156) procent.
• Solvensgraden inom livförsäkring ökade till 140 (130) procent och konsolideringsgraden till 106 (95) procent. Premieinkomsten ökade med 7 procent till 11 587 (10 822) Mkr. Avkastningen på placeringstillgångarna i Länsförsäkringar Liv var 0,1 (–11,6) procent.
• Rörelseresultatet inom bankverksamheten ökade till 196 (186) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade 25 procent till 94 (76) mdr och inlåning från allmänheten ökade 13 procent till 37 (33) mdr. Bostadsutlåningen ökade 23 procent till 64 (52) mdr. Riskprofilen är låg och kreditkvaliteten är fortsatt hög.
• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var per 30 september 3 280 000, en ökning med 25 000 under perioden. Antalet helkunder ökade med 11 procent.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, tf vd och CFO Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15
E-post: sten.duner@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela