Januari – September 2009

”Länsförsäkringar har för femte gången Sveriges mest nöjda privatkunder på bankmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2009. Det är ett starkt kvitto på att Länsförsäkringar är en trygg bank med prisvärda produkter och med den service som kunderna förväntar sig. Antalet kunder ökar och vi fortsätter att växa och stärka vår position på bankmarknaden för privatkunder och lantbrukare. Vi intar i allt fler marknadssegment positionen som femte största bank i Sverige för privatpersoner. Inom lantbruksutlåning tog vi näst störst andel av marknadstillväxten bland alla svenska banker förra året och tillväxten är fortsatt stark. Kreditkvaliteten är hög och kreditportföljen har en god geografisk spridning i landet. Den finansiella situationen är god”, säger Mats Ericsson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
– Rörelseresultatet ökade 5 procent till 196 (186) Mkr.
– Räntenettot ökade 1 procent till 857 (852) Mkr.
– Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 45 (46) Mkr.
– Utlåning till allmänheten ökade 25 procent till 94 (76) mdr och inlåning från allmänheten ökade 13 procent till 37 (33) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 23 procent till 64 (52) mdr.
– Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,7 (14,2) procent och kapitaltäckningsgraden till 15,1 (17,3) procent.
– Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privatkunder på bankmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2009.
– Antalet kunder ökade 11 procent till 761 000 (686 000).
– Antalet bankkort ökade 23 procent till 211 000 (172 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Taggar

Bokmärk och dela