Håkan Danielsson slutar som VD för Länsförsäkringar AB

”Finansinspektionens nej till vår ansökan om ombildning var en besvikelse och ett misslyckande, trots att vi fick ja på alla punkter utom en. Ombildningen till vinstutdelande livbolag är den största enskilda fråga som Länsförsäkringar arbetat med under senare år. Som vi tidigare informerat om, går vi noga igenom Finansinspektionens beslut och när vi är klara med vår analys fattar vi beslut om vad som blir nästa steg i ombildningsfrågan. Håkan Danielsson och jag är överens om att bästa förutsättning för att ta nya tag i detta arbete är att Håkan lämnar sin befattning”, säger styrelsens ordförande Hans Jonsson i en kommentar.

Processen med att rekrytera ny VD har startat och beräknas ta några månader. I avvaktan på detta har Sten Dunér utsetts till tf VD. Sten Dunér är CFO på Länsförsäkringar AB.

Håkan Danielsson är f n ordförande i Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Sak. Danielsson lämnar även dessa poster och ersätts av Sten Dunér.

För ytterligare information:

För att komma i kontakt med styrelsens ordförande Hans Jonsson, kontakta kommunikationsdirektör Christer Baldhagen, 070-579 70 66.

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela