9 av 10 är inte förberedda på räntehöjningar

86 procent av dem som har bolån har inte gjort något särskilt för att förbereda sig för kommande räntehöjningar. Detta trots historiskt låga räntor och mer pengar att röra sig med för majoriteten av dem som har bolån. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Under det senaste året har bolåneräntorna varit historiskt låga. Ett hushåll med bolån på en miljon kronor med rörlig ränta har minskat sina räntekostnader med cirka 4 000 kronor per månad före skatteavdrag. Men under nästa år stiger sannolikt räntorna och då får hushållen räkna med högre utgifter.

Länsförsäkringar har ställt frågor till 7 800 personer kring hur de har agerat när det gäller sparande, amorteringar och lån med anledning av finanskrisen.

9 av 10 gör inget extra för att förbereda sig för höjningar
86 procent av dem som har bolån har inte påverkats av finanskrisen när det gäller hur de planerar för framtida räntehöjningar. De har inte gjort något särskilt för att förbereda sig. Bland dem över 40 år och bland sambos/gifta utan barn är det vanligare än bland övriga att man inte har gjort någonting särskilt för att förbereda sig för högre räntor.

– Att så många inte agerar är oroväckande. Inom ett år kommer sannolikt räntorna att börja stiga. Om räntan ligger på 4 procent 2011 kommer utgiften för ett miljonlån vara 2 000 kronor högre per månad än idag, räknat före skatt. Är man oförberedd kan det bli kämpigt med ekonomin, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Få sparar eller amorterar mer på sina bolån
6 procent uppger att man sparar mer än tidigare för att förbereda sig inför räntehöjningar. Bland sambos och gifta utan barn är det bara 3 procent som sparar mer nu än tidigare. Endast 2 procent säger att de amorterar mer nu än tidigare. Andelen som amorterar mer nu är något högre bland dem med hushållsinkomster över 50 000 kronor i månaden än bland övriga, 4 jämfört med 2 procent.

– Är belåningsgraden hög på bostaden är det viktigt att både spara och amortera extra nu när räntan är låg. Det gör att man bli mindre ekonomiskt sårbar när räntorna går upp. Har man bolån med rörliga räntor bör man absolut se över sin ekonomi och planera för de ökade kostnader som kommer när räntorna stiger, säger Elisabeth Hedmark.

9 av 10 försiktiga med nya lån
Trots låga räntor uppger de flesta, 88 procent, att de inte funderar på att ta nya lån eller låna mer medan 10 procent säger att de funderar på att göra det. Andelen som vill ta nya lån är något högre bland dem som är 25-39 år och bland dem som är sambos eller gifta med barn som bor hemma. I hushåll med lägst inkomster, under 20 000 kronor i månaden, är andelen som vill låna lägst.

– Det verkar som om hushållen är försiktiga i sin syn på att låna mer och det tycker jag är sunt. Det är viktigt att noga räkna på vilka ekonomiska effekter nya lån kan få framöver. En låneränta på uppåt 7 procent på ett bolån måste man klara av att betala, säger Elisabeth Hedmark.

Regionala skillnader
Undersökningen finns också nedbruten på län. Generellt sett är skillnaderna mellan länen små, men det finns några saker som sticker ut. Andelen som sparar mer än tidigare inför kommande räntehöjningar, är högst i Södermanlands län, 10 procent, medan den är lägst i Gotlands län där den är 3 procent. Riksgenomsnittet är 6 procent.

Tabell: Hur mycket kostar lånet?

Räntekostnader per månad för ett miljonlån vid olika räntesatser före och efter skatteavdrag:
Räntesats: Räntekostnad, kr/Efter skatteavdrag, kr
1,6 %: 1 333/933
3 %: 2 500/1 750
4 %: 3 333/2 333
5 %: 4 167/2 917
6 %: 5 000/3 500
7 %: 5 833/4 083

Om undersökningen:
Totalt har 7 800 personer mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Sverige AB.

De frågor som ställdes i undersökningen:
1. Har du bolån?
2. Har finanskrisen påverkat hur du planerar för framtida räntehöjningar?
3. Gör de låga räntorna att du funderat på att ta lån eller låna mer?

För mer information, kontakta gärna:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 419 69, 073-96 419 69, elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Eva Ståhl-Lundborg, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50, eva.stahl-lundborg@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela