Efterlevande går miste om pensionspengar

Just nu pågår pensionsval för drygt 1,2 miljoner personer med avtalspension inom SAF-LO. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att nära 9 av 10 med avtalspension vill att deras pension ska gå till de närmaste om man avlider. Då krävs att man har valt återbetalningsskydd, vilket majoriteten av SAF-LO-medlemmarna inte har. Det betyder att pengarna istället går till andra pensionssparare.

I genomsnitt betalar arbetsgivaren in runt en halv miljon kronor i avtalspension till en SAF-LO-medlem under ett arbetsliv. Beroende på hur pengarna förräntas kan de ha vuxit till en betydande summa när det är dags för pension. Om värdet ökar med i genomsnitt fem procent per år blir slutsumman ungefär 1,5 miljoner kronor.

Cirka två tredjedelar av SAF-LO-medlemmarna har inget återbetalningsskydd i sin avtalspension. Om man inte har det och avlider innan pensionen betalats ut går pensionspengarna till andra pensionssparare och de efterlevande får inte en krona. Med ett återbetalningsskydd går däremot pengarna till den eller de man själv valt.

– Det handlar om stora summor så det är viktigt att tänka igenom hur man vill ha det. Den som vill ha återbetalningsskydd måste välja det på valblanketten, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar. Valet kanske kan upplevas som svårt och krångligt, men egentligen är det väldigt lätt.

Väljer man till återbetalningsskydd blir den slutliga pensionen något lägre.

– För den med familj kan ett återbetalningsskydd ge de efterlevande ett värdefullt ekonomiskt tillskott om det värsta skulle inträffa. Men är man ung eller singel kan det vara mer fördelaktigt att vänta lite och lägga till återbetalningsskyddet när man bildat familj, säger Mats Wester.

Fråga: Vem vill du ska få dina avtalspensionspengar om du avlider innan du hinner gå i pension?
Efterlevande make/maka/sambo eller barn: 87 %
Annan namngiven person än make/maka/sambo eller barn: 4 %
Andra som har avtalspension (kollektivet): 0 %
Annat: 2 %
Vet ej: 6 %

Om undersökningen:
Totalt har 4 770 svenskar mellan 23 och 65 intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Halmstad.

Fakta: Avtalspensionen
Avtalspensionen utgör en viktig del av den framtida pensionen och kan uppgå till 25-50 procent av den totala pensionen. Ungefär 85 procent av dem i arbetsför ålder har genom anställningen en avtalspension som arbetsgivaren betalar in.

I höst är det dags för drygt 1,2 miljoner SAF-LO-medlemmar att göra ett omval av förvaltare för pensionen. För den som inte gör ett val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 10 21, mats.wester@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50, kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela