Länsförsäkringar sänker bolåneräntor

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med bindningstid på 3 månader. Efter ändringen är tremånadersräntan 1,55 procent. Ändringen gäller från och med den 14 oktober.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

3 mån: 1,55 % – 0,05 %
1 år: 2,00 % Oförändrad
2 år: 2,57 % Oförändrad
3 år: 3,30 % Oförändrad
4 år: 3,85 % Oförändrad
5 år: 4,30 % Oförändrad
7 år: 4,75 % Oförändrad
10 år: 5,15 % Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela