Länsförsäkringar Liv ska noga analysera Finansinspektionens beslut

– Finansinspektionen konstaterar i sitt avslag att vi uppfyller samtliga villkor för ombildning till vinstutdelande livbolag förutom avseende gottskrivning. Vi delar inte Finansinspektionens syn avseende denna punkt och anser heller inte att den är i linje med tidigare genomförda ombildningar, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB.

För ytterligare information, kontakta
Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB, 073 964 11 42
Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, 073 964 06 08
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070 579 70 66

Bokmärk och dela