Nya byggregler för badrum minskar koldioxidutsläppen

Helt vanliga vattenskador medför allvarliga konsekvenser för miljön. Varje år frigörs 19 500 ton koldioxid till följd av vattenskador, vilket motsvarar femtusen flygresor Stockholm-Bangkok. Med aktivt skadeförebyggande arbete minskar antalet skador och belastningen på miljön betydligt.

En vattenskada i kök eller badrum belastar miljön med i genomsnitt 300 kilo koldioxid. Det är i efterarbetet med sanering, torkning, transporter, materialanvändning och energiförbrukning som utsläppet sker. Varje år hanterar de svenska försäkringsbolagen cirka 65 000 vattenskador vilket innebär ett totalt koldioxidutsläpp på cirka 19 500 ton. Så varje vattenskada som kan undvikas eller begränsas är av stor vikt för miljön.

Vid en vattenskada måste ofta hela badrummet rivas ut trots att enbart en begränsad del är skadad. Det beror bland annat på att vissa typer av dagens tätskikt många gånger inte kan skarvas eller repareras, eller att det saknas anvisningar om hur det ska göras.

– Uppemot 90 procent av materialet som rivs ut vid en vattenskada är ofta helt oskadat. Det är förstås en mycket onödig material- och energiåtgång som påverkar miljön negativt. Om våtrum byggs så att de kan repareras istället för att rivas ut helt vid en skada kan koldioxidutsläppen minska med uppåt 75 procent, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Länsförsäkringar arbetar för att få till en ändring av byggreglerna för renovering av våtrum samt för att materialleverantörer tar fram metodbeskrivningar för reparationer av tätskikt. Idag gäller olika regler för byggnation av våtrum vid nybyggnation och vid renovering. Vid nybyggnation gäller Boverkets Byggregler som på många områden nyligen skärpts just vad gäller våtutrymmen. Länsförsäkringar arbetar för att få samma regler att gälla även vid renoveringar och reparationer. Det skulle innebära ett bättre och enklare regelverk för alla berörda aktörer.

Kontakter med myndigheter och branschorganisationer för att påverka regelverk och lagstiftning är en viktig del i Länsförsäkringars skadeförebyggande arbete. Andra delar är delaktighet i forskning och kunskapsspridning bland till exempel byggentreprenörer. Länsförsäkringar arbetar också dagligen med att ge råd till sina kunder om hur de kan undvika skador.

Viktiga råd för att undvika vattenskador:
• Rensa golvbrunnar, avlopp och vattenlås regelbundet
• Kontrollera tätskikt, fogar, plastmattor, golvbrunnar, vattenlås, rör, rörledningar, klämringar och slangar regelbundet.
• Stäng av vattnet till disk- och tvättmaskin när den inte används, så slits slangarna mindre och risken för vattenskador minskar.
• Se till att tvättmaskin, diskmaskin, kyl och frys står på vattentätt underlag.
• Ordna vattentät inklädnad under diskbänksskåpet, komplettera gärna med översvämningsskydd.
• Installera automatisk vattenavstängare, så kallad vattenfelsbrytare, i husets ledningssystem. Det stoppar vattnet vid ett eventuellt läckage.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 042-633 80 05
Mobil: 0767-73 80 05
E-post: hans.frank@skane.lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela