Försäkring rensar landsbygden från 21 000 ton farligt avfall

Bilder

SkrothämtningSkrothämtning2Skrothämtning3

175 000 jordbruk och landsbygdsfastigheter i Sverige får miljöfarligt avfall, mediciner och skrot bortforslat till återvinning en gång om året – utan extra kostnad. Under två år har 17 000 hämtningar utförts och 21 000 ton avfall forslats bort. Bakom den unika servicen står Länsförsäkringar med en återvinningsförsäkring som följer med på köpet av grundförsäkringen.

Återvinningsförsäkringen lanserades 2007 och var den första i sitt slag i världen. Den ingår som en del i grundskyddet för fyra former av försäkringar; Försäkring för Lantbruk, Hästverksamhet, Skogsfastighet och Gårdsförsäkring. Kunden får skrot, miljöfarligt avfall och mediciner borttransporterat från fastigheten en gång om året.

Flertalet lantbruk har olika former av farliga avfall som oljor, kemikalier, mediciner och gamla obrukbara maskiner. Det är produkter som klassas som farligt gods och ska hanteras enligt särskilda regler. Därför blir transporterna för den enskilde ofta både besvärliga och dyra. Med Återvinningsförsäkringen är problemet löst – arbetet utförs och det kostar ingenting för den som har någon av grundförsäkringarna kring lantbruk, skog, gård eller hästverksamhet.

Sedan starten har mer än 21 000 ton samlats in.

– Förutom att vi alla får en renare landsbygd stöttar detta livsmedelsproducenterna i deras ambition att uppfylla konsumenternas och handelns krav på miljövänligt producerade livsmedel, säger Ove Jansson, ansvarig vid Länsförsäkringar AB.

Vitsen med försäkringen stavas enkelhet. Gårdsägaren inventerar vilka mängder som ska bort, sedan sköts i princip resten av Länsförsäkringar. Beställningen tas emot, skrot och avfall hämtas, transporteras och återvinns eller lämnas för slutförvaring.

– Skrotet återuppstår som nya produkter och så har vi sparat på miljön även där, fortsätter Ove Jansson. En annan aspekt är också att risken för olyckor minskar när det farliga avfallet försvinner, och då pratar vi både människor och djur.

Näringsidkare har enligt lag skyldighet att hantera och rapportera om farligt avfall till myndigheterna, och brister i hanteringen medför straffansvar. Med Återvinnings-försäkringen får man hjälp även med detta genom att rapporten skrivs och skickas in till myndigheterna direkt efter att skrot och avfall forslats bort. I tjänsten ingår också råd kring miljöfrågor .

Under 2007 och 2008 samlades totalt 21 000 ton farligt avfall och skrot in. Antalet hämtningar var 17 000.

Insamlade mängder:
• 18 000 ton lantbruksskrot
• 230 ton färgavfall i burk till återvinning
• 45 ton lysrör
• 2 000 ton spillolja till energiutveckling
• 130 ton handelsgödsel
• 200 ton oljefilter
• 360 ton flytande och fast bekämpningsmedel

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ove Jansson, projektledare, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 417 05, 073-96 417 05
E-post: ove.jansson@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela