Många soffliggare i pensionsvalet

Intresset för pensionsfrågor är fortsatt lågt bland befolkningen. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att bland dem som inte har valt förvaltare, är det 3 av 10 som inte orkar välja. Samtidigt rör det sig om stora belopp för den enskilde. För den som har en månadslön på 25 000 kr betalar arbetsgivaren in nära 1 000 kr i månaden till pensionen.

I SAF-LO valet i höst ska 1,3 miljoner LO-medlemmar välja förvaltare för sin avtalspension. Länsförsäkringars undersökning visar att bland dem som känner till att de har en avtalspension har 28 procent inte valt vilket bolag som ska förvalta kapitalet.

– Trots att det handlar om många tusenlappar per år för varje individ är intresset för avtalspensionen tyvärr lågt. I höstens SAF-LO-val är det viktigt att engagera sig och välja förvaltare. Det kan ha stor betydelse för den slutliga pensionen, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar AB. Faktum är att man kan få högre garanterad avkastning om man gör ett aktivt val jämfört med om man struntar i valet.

Det finns flera orsaker till varför man inte aktivt väljer förvaltare själv. Störst andel, 28 procent, uppger att de inte orkar, 27 procent är nöjda med nuvarande förvaltare och 13 procent tycker att det verkar för jobbigt/svårt att välja. Det är en betydligt större andel kvinnor än män som tycker det är för jobbigt/svårt att välja, 18 procent bland kvinnorna mot 7 procent bland männen.

– Numera ligger ansvaret för att skapa förutsättningarna för en bra pension hos individen. Men pensionsfrågor upplevs ofta som svåra och att de ligger långt bort i tiden, menar Mats Wester. Det är viktigt att sätta sig in i frågan utifrån sin egen situation och fundera på hur man vill ha det som pensionär.

För den som har en månadslön på 25 000 kr sätts nära 1 000 kronor av varje månad till avtalspensionen. Som jämförelse får en person med samma månadslön drygt 600 kronor per månad avsatt till sin premiepension.

Fråga: Varför har du inte valt förvaltare av din avtalspension?
Målgrupp: Personer mellan 23 och 65 år som arbetar och som uppgett att de har en avtalspension och dessutom inte har valt förvaltare.

Orkar inte: 28 procent
Är nöjd med nuvarande förvaltare: 27 procent
Vet ej: 18 procent
Verkar för jobbigt/svårt: 13 procent
Ser inga fördelar med att välja förvaltare: 10 procent
Känner inte till att man kan välja förvaltare: 4 procent

Tre viktiga skäl att välja förvaltare för avtalspensionen:
• Du kan få högre garanterad ränta än i ickevalsalternativen
• Du kan komplettera med återbetalningsskydd till dina anhöriga
• Pengarna hamnar där du vill istället för att placeras automatiskt

Om undersökningen:
Totalt har 6 200 personer mellan 23 och 65 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, personlig inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Sverige AB

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 410 21, 073-9641021
E-post: mats.wester@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela