Januari – Juni 2009

– Länsförsäkringar är stabilt. Våra resultat visar långsiktigheten i verksamheten och omsorgen om kundernas pengar. Dagligt aktivt riskarbete ger bra kreditkvalitet
och hög konsolidering inom sak- och livförsäkring. Under hela finanskrisen har våra sparare varit vinnare genom denna försiktiga och långsiktiga linje. Nyckeltalen
är fortsatt starka i alla kärnaffärer, inte minst inom livförsäkring. Affärsvolymerna ökar, särskilt inom bank. Antalet kunder som väljer Länsförsäkringar inom sak, liv och bank fortsätter att stiga kraftigt. Den långsiktiga strategin realiseras steg för steg, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Perioden i korthet:
• Med låg riskbild och starka nyckeltal fortsätter den stabila resultatutvecklingen i alla kärnaffärer.
• Rörelseresultatet inom sakförsäkring förbättrades till 2 552 (– 3 404) Mkr. Det tekniska resultatet uppgick till 966 (1 200) Mkr.
• Konsolideringen inom sakförsäkring ligger på en fortsatt stark nivå. Konsolideringskapitalet uppgick till 28 291 (30 210) Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 155 (174) procent.
• Solvensgraden inom livförsäkring uppgick till 143 (152) procent och konsolideringsgraden till 104 (102) procent. Nyförsäljningen ökade med 2 procent och uppgick till 17 552 (17 173) Mkr.
• Avkastningen på placeringstillgångarna i Länsförsäkringar Liv var – 2,1 (– 5,8) procent.
• Inom bankverksamheten fortsatte den starka tillväxten. Rörelseresultatet ökade till 133 (123) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 23 procent till 90 (73) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 15 procent till 37 (32) mdr. Bostadsutlåningen ökade med 20 procent till 61 (51) mdr. Riskprofilen är låg och kreditkvaliteten fortsatt god.
• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var vid halvårsskiftet 3 270 000, en ökning med 15 000 under perioden. Antalet helkunder ökade med 8 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00
E-post: hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Sten Dunér, CFO Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15
E-post: sten.duner@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela