Länsförsäkringar flyttar fram positionerna på konsumentmarknaden – ny satsning på försäkring och finansiering av fritidsbåtar

Länsförsäkringar har gått in som 20-procentig delägare i Huges Marina, som är Sveriges största marinkedja med en ledande position inom service och försäljning av fritidsbåtar, tillbehör samt tilläggstjänster. Länsförsäkringars investering är en direkt följd av ambitionen att stärka positionen inom försäkring och finansiering för fritidssektorn.

Investeringen uppgår till 15 Mkr och ger när avtalet träder i kraft, förutom det 20-procentiga delägarskapet i ett företag som håller på att omstrukturera den svenska fritidsbåtsmarknaden, Länsförsäkringar en exklusiv rätt att marknadsföra försäkrings- och finansieringserbjudanden genom Huges Marina.

”Vi har diskuterat ett samarbete med Huges Marina i drygt ett år. Vi har sett det som en naturlig förlängning av vår tidigare satsning i dotterbolaget Länshem Fastighetsförmedling, där vi är direkt aktiva i distributionskedjan genom förmedlingen av bostäder, men där vi också får en direktkanal att erbjuda våra försäkrings- och finansieringslösningar i ett sammanhang där det handlar om större kapitalinvesteringar”, kommenterar Länsförsäkringar Stockholms verkställande direktör Hans Benndorf. Detta utgör ett viktig steg på marknaden för fritidsrelaterade investeringar.”

Länsförsäkringars dotterbolag Wasa Kredit har utvecklat ett skräddarsytt försäkrings- och finansieringserbjudande som kommer att marknadsföras genom Huges Marinas anläggningar i Stockholm, Göteborg, Orust, Tranås, Västervik, och Roslagen. Huges mål är att genom ytterligare etableringar geografiskt täcka 90 procent av den svenska fritidsbåtsmarknaden.

Huvudägare i Huges Marina är Gillesvik Invest AB, som bland annat står bakom etableringen av IVT.

Länsförsäkringars ägande i Huge sker via de sju länsförsäkringsbolagen i Stockholm, Göteborg och Bohuslän, Skåne, Östergötland, Älvsborg, Jönköping och Kalmar.

För mer information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Stockholm, tel 073-968 33 87
Janne Lundmark, VD Huges Marina, tel 070-222 46 00

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig, tel 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela