Sjukdomar bland barn omfattas inte av kommunalt försäkringsskydd

Många föräldrar känner inte till att den försäkring som kommunen erbjuder skol- och dagisbarn inte gäller vid sjukdomar. Oftast gäller den kommunala försäkringen bara vid olycksfall, och endast de olycksfall som sker i anslutning till skola eller dagis. Med en kompletterande försäkring kan ett barn som blir sjukt däremot få miljonbelopp i ersättning.

Vanliga sjukdomar bland barn, som till exempel diabetes och allergier, omfattas sällan av det kommunala försäkringsskyddet. Ett sjukt barn betyder ofta höga kostnader för sjukvård, och i svåra fall kan föräldrarna tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om barnet. En sjukdom hos ett barn kan i vissa fall betyda privatekonomiska konsekvenser under lång tid i livet. Om familjen inte har tecknat en privat barnförsäkring, kan påfrestningen på familjekonomin bli stor.

– Sjukdomar är den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning hos barn. Föräldrarna kan tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet, och då ger barnförsäkringen ett viktigt ekonomiskt stöd. Vid särskilt svåra sjukdomar kan barnet få nedsatt arbetsförmåga som vuxen, och då rör det sig om miljonbelopp som barnförsäkringen ger rätt till, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Nära 80 procent av den ersättning om 1,3 miljarder kronor som Länsförsäkringar totalt betalat ut inom ramen för barnförsäkringen åren 2000-2008, har gått till olika typer av sjukdomar. Det är alltså endast en liten del som betalas ut för olycksfall, som till exempel benbrott eller andra frakturer.

En privat barnförsäkring som innehåller skydd mot sjukdomar gäller under dygnets alla timmar. De vanligaste sjukdomarna som omfattas är astma och allergi, diabetes, glutenintolerans, psykiska sjukdomar, epilepsi och olika mag- och tarmsjukdomar.

Det är viktigt att kontrollera vilka ersättningsbelopp som kommunens försäkring och den privata barnförsäkringen ger rätt till.

– Jag rekommenderar alla, oavsett var man har sin försäkring, att se över vad försäkringen egentligen ger rätt till. Det man bör titta på är att ersättningsbeloppen är tillräckliga, fortsätter Hans Frank.

Tips och råd för dig som ska välja privat barnförsäkring:
• Teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt.
• Se till att försäkringen gäller dygnet runt.
• Försäkringen bör gälla för medicinsk invaliditet (dvs funktionsnedsättning) både vid sjukdom och olycksfall.
• Försäkringen bör gälla för förvärvsmässig invaliditet (dvs arbetsoförmåga) både vid sjukdom och olycksfall.
• Se till att försäkringen ger ett kostnadsbidrag om föräldrarna på grund av att barnet drabbats av en svår sjukdom eller en olycka fått vårdbidrag av Försäkringskassan.
• Ju högre försäkringsbelopp du väljer desto högre blir ersättningen vid förvärvsmässig och medicinsk invaliditet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 0767-73 80 05
E-post: hans.frank@skane.lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela