Länsförsäkringar sänker bolåneräntor

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna på hypotekslån med bindningstid på tre månader, två år och tre år. Övriga räntor förblir oförändrade. Räntorna sänks med 5 punkter. Ändringarna gäller från och med den 20 juli.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån): 1,70 %, – 0,05 %
1 år: 2,05 %, oförändrad
2 år: 2,65 %, – 0,05 %
3 år: 3,40 %, – 0,05 %
4 år: 4,00 %, oförändrad
5 år: 4,50 %, oförändrad
7 år: 5,00 %, oförändrad
10 år: 5,40 %, oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela