Avsiktsförklaring om att Gjensidige förvärvar Länsförsäkringars verksamheter i Lettland och Litauen

Länsförsäkringar AB och det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring BA har undertecknat en avsiktsförklaring om slutförhandling beträffande ett förvärv av Länsförsäkringar International som under namnet Nordicia driver sakförsäkringsverksamheter i Lettland och Litauen.

Under 2007 påbörjades etableringen av Länsförsäkringars sakförsäkringsverksamhet i Lettland och Litauen. Etableringen skedde på rekordtid och verksamheten har under det första verksamhetsåret nått en premieinkomst på cirka 50 Mkr.

”Mot bakgrund av den globala ekonomiska utvecklingen och särskilt utvecklingen i Baltikum, har Länsförsäkringar konstaterat både den kraftiga minskningen i ländernas ekonomier och dess påverkan på kundernas benägenhet att köpa försäkringar. Detta kombinerat med rådande utsikter för den ekonomiska utvecklingen, har på ett avgörande sätt ändrat grundförutsättningarna för Länsförsäkringars satsning.

Vår bedömning är att vi på medellång sikt inte kommer att få verksamheten lönsam. Därför har alternativa lösningar aktivt sökts för att följa Länsförsäkringars huvudinriktning avseende riskkontroll, fokus på tre kärnaffärer och långsiktig omsorg om kundernas pengar. Försäljningen innebär en marginell resultatpåverkan för 2009,” kommenterar Sten Dunér CFO, Länsförsäkringar AB.

En avsiktsförklaring har undertecknats med Gjensidige om Länsförsäkringars försäljning av Länsförsäkringar International. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

”Gjensidige är redan väletablerade på den baltiska marknaden med en solid och lönsam verksamhet, och har en uttalad ambition att växa ytterligare på denna marknad. Länsförsäkringars baltiska verksamhet passar väl in i den baltiska strategi som vi har både för privat- och företagsmarknaden,”säger Petter Bøhler direktör och chef för Gjensidiges internationella verksamheter.

Gjensidiges avsikt är att fortsätta driva och utveckla verksamheterna under varumärket Gjensidige.

För ytterligare information kontakta gärna

Dace Brumziede, VD, Gjensidige Baltic
+ 371 29205639
E-post: dace.brumziede@gjensidige.lv

Øystein Thoresen, Informationsdirektör, Gjensidige
+ 47 95233382
E-post: oystein.thoresen@gjensidige.no

Sten Dunér, CFO Länsförsäkringar AB
+46 73 964 1115
E-post: sten.duner@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
+46 70 579 7066
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela