Vattenskador allt dyrare att reparera

Länsförsäkringars beräkningar visar att kostnaden för att reparera vattenskador i hemmen ökar trots att antalet skador som sker varje år är konstant. De vanligaste skadorna orsakas av bristfällig fuktisolering i badrum eller läckage ur avlopps- och ledningssystem. Under regniga somrar sker också fler översvämningsskador, som ofta medför stora problem för husägare.

De senaste tre åren har kostnaderna för vattenskador bland Länsförsäkringars kunder ökat. För 2008 hamnade ersättningarna för vattenskador i villor och radhus på drygt 437 miljoner kronor. Samtidigt har antalet skador varit konstant och legat kring 13 000 per år.

– De ökade kostnaderna beror främst på ökade kostnader för material och byggnation i samband med återbyggnad. Allt fler lägger ner mer pengar på lyxigare kök och badrum, som också kostar mer att återställa när skadan är framme, säger Susanne Fagerberg, skadeexpert på Länsförsäkringar Uppsala.

Även för den husägare som drabbas kan kostnaderna bli höga. Självrisken som en villaägare betalar vid en vattenskada ligger normalt på 3000 kronor. Därutöver ersätter försäkringsbolaget villaägaren i förhållande till värdet på de delar av huset som skadats. Man ska dock komma ihåg att ett mycket gammalt badrum inte är lika mycket värt som ett helt nytt, så då blir försäkringsersättningen vid en vattenskada lägre.

– Vattenskador innebär alltid en stor kostnad för både hushåll och försäkringsbolag. Det tar också lång tid att återställa ett fuktskadat utrymme som först ska torkas ut och sedan byggas upp igen. Med ganska enkla medel kan villaägaren göra mycket för att förebygga den här typen av skador. Det viktigaste är att regelbundet kontrollera bostadens vattenmätare och husets vatten- och avloppsledningar, fortsätter Susanne Fagerberg.

En mindre andel av de vattenrelaterade skadorna i villor och radhus orsakas av en regelrätt översvämning, det vill säga att vatten utifrån tränger in i husen. Här är det vädret som avgör. Vid kraftiga regn och åskoväder blir det fler översvämningsskador.

Viktigaste tipsen för att förebygga vattenskador orsakade av läckage i vatten- och avloppssystem:

• Kontrollera husets vattenmätare regelbundet, cirka en gång i månaden. Om alla kranar/maskiner osv. är avstängda ska vattenmätaren inte röra sig. Om vattenmätaren ändå rör sig finns en läcka någonstans.

• Kontrollera regelbundet bostadens vatten- och avloppsledningar så att inga läckage eller skadade delar finns. Åtgärda eventuella läckage och skador omgående.

• Var noga med att följa de senaste normerna och reglerna inför byggnation/renovering av våtutrymme. Kräv intyg på att installationerna är korrekt gjorda och funktionstestade.

Viktigaste tipsen för att förbygga översvämningar i sommar:

• Montera backventil på avloppsbrunnar. Har du drabbats av översvämning en gång tidigare är risken stor att du drabbas igen – se till att backventil finns.

• Koppla inte ihop dagvattenledning med spillvattenledning. Det är en vanlig orsak till översvämningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Susanne Fagerberg, skadeexpert Länsförsäkringar Uppsala
Telefon: 018-68 56 89, 070-609 56 89
E-post: susanne.fagerberg@lfuppsala.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela