Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön

Under det senaste året har svenskarna blivit sämre på att agera miljövänligt. Men fortfarande källsorterar 91 procent av svenskarna papper och glas, och 86 procent stänger av elapparater och släcker lampor för att spara på miljön. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer.

Allt färre svenskar vidtar olika åtgärder i vardagen för att spara på miljön. Framförallt är det idag inte lika vanligt att handla miljömärkta varor och att källsortera avfall, som för ett år sedan. Fortfarande är det många som källsorterar papper och glas, samt stänger av elapparater och släcker lampor för att spara på miljön.

– Överlag är vi svenskar miljömedvetna och när det gäller källsortering av papper och glas är vi mycket duktiga. Men under det senaste året har vårt beteende förändrats en del. Under finanskrisen har klimat– och miljöfrågorna kanske inte fått lika stort utrymme som tidigare, och det kan ha påverkat hushållen i samma riktning, säger Lotta Lagerberg, miljösamordnare på Länsförsäkringar AB.

Några grupper i Miljöbarometern särskiljer sig. Jämfört med yngre åldersgrupper är det en större andel av befolkningen över 50 år som källsorterar allt i hushållet. Och kvinnor handlar miljömärkta varor i större utsträckning än män. 74 procent av kvinnorna föredrar miljömärkt, medan bara 60 procent av männen handlar miljömärkta varor.

– Många hushåll är bra på att ta hänsyn till miljön, men det finns mycket kvar att göra. Vår viktigaste miljöåtgärd är att hjälpa kunderna att förebygga olika typer av skador. Skador innebär alltid en stor miljöpåverkan, exempelvis sker omfattande koldioxidutsläpp i samband med en brand, och också vid sanering och återuppbyggnadsarbete, avslutar Lotta Lagerberg.

De vanligaste miljöåtgärderna

Fråga: Vad av följande gör du för att spara på miljön?
I år Ett år sedan (%)

1. Källsorterar papper och glas: 91/94
2. Stänger av elapparater och släcker lampor: 86/89
3. Handlar miljömärkta varor: 67/73
4. Källsorterar avfall: 61/67
5. Undviker att köra bil: 50/46

Läs hela undersökningen bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lotta Lagerberg, miljösamordnare Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 11, 073-96 414 11
E-post: lotta.lagerberg@lansforsakringar.se

Knis-Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela