Länsförsäkringar ändrar bolåneräntor

Länsförsäkringar höjer bolåneräntorna på hypotekslån med bindningstid på 1-10 år. Räntorna höjs med mellan 5 och 30 punkter. Tremånadersräntan förblir oförändrad. Ändringarna gäller från och med den 29 maj.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 1,95 % oförändrad
1 år 2,20 % + 0,05 %
2 år 2,85 % + 0,05 %
3 år 3,60 % + 0,10 %
4 år 4,15 % + 0,10 %
5 år 4,60 % + 0,20 %
7 år 5,15 % + 0,20 %
10 år 5,50 % + 0,30 %

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela