Lantbrukare sparar 22 miljoner på säkra gårdar

Över 4 000 lantbrukare runt om i landet är idag Säker gård-certifierade och tillsammans sparar de därför 22 miljoner kronor om året i sänkta försäkringspremier. Och tack vare förebyggande säkerhetsåtgärder har olycksfallen minskat med nära 30 procent. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar.

Säker gård, som är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, LRF och Agria Djurförsäkring, har visat sig vara en framgångsrik lösning som ger ett bra skydd åt lantbrukaren och gården.

– Lantbrukaren får hjälp med ökad kunskap och praktisk rådgivning direkt på hemmaplan. De brister som upptäcks rättas till och ger på så vis färre skador och en tryggare arbets- och livsmiljö både i djurstallar, ekonomibyggnader och i bostaden. För den enskilde lantbrukaren finns också pengar att hämta i form av sänkta premier, säger
Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

Den som certifierar sin gård får upp till 30 procent rabatt på kostnaden på försäkringen för lantbruk- eller hästverksamhet och bostadshus på gården.

– Vi har märkt att många av våra kunder upplever att de i vardagen ofta slarvar med att se över säkerheten på gården. Genom Säker gård görs en noggrann genomgång av gårdarna. En vanlig brist är att gårdarna saknar jordfelsbrytare eller brandsläckare vilket då installeras, säger Carl Henrik Ohlsson.

Säker gård ger lantbrukaren:
• Upp till 30 procent rabatt på grundpremien på Länsförsäkringars försäkring för gården, lantbruket eller hästverksamheten, inklusive villahemförsäkring för bostadshus på gården. Ytterligare rabatt på utvalda person- och djurförsäkringar.
• Kostnadsfritt besök och säkerhetsgenomgång av gården.
• Skadeförebyggande råd.
• Förmånlig finansiering av skadeförebyggande åtgärder.

Det här ska lantbrukaren göra för att bli certifierad:
• Installera brandsläckningsutrustning och jordfelsbrytare i alla byggnader och brandvarnare i bostaden samt genomgå LRFs Miljöhusesyn och upprätta åtgärdsplan.
• Ta fram en checklista tillsammans med Länsförsäkringar och Agria Djurförsäkring, samt åtgärda de eventuella brister som finns följt av löpande kontroller vart femte år.
• Delta i en endagskurs Säker gård eller Säker hästverksamhet.
• Vara medlem i LRF och ha försäkring för gården, lantbruket eller hästverksamheten hos Länsförsäkringar/Agria Djurförsäkring.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg
Telefon: 0500-77 70 70, 0708-71 70 70
E-post: ch.ohlsson@skaraborg.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela