Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna – lägsta räntan 1,95

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna ytterligare. Tremånadersräntan sänks med 15 punkter och hamnar därmed på 1,95 procent. Övriga räntor sänks med mellan 0,03-0,15 procentenheter. Ändringarna gäller från och med den 22 april.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 1,95 % – 0,15 %
1 år 2,15 % – 0,03 %
2 år 2,80 % – 0,05 %
3 år 3,40 % – 0,05 %
4 år 3,90 % – 0,10 %
5 år 4,20 % – 0,15 %
7 år 4,75 % oförändrad
10 år 4,90 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela