Januari – Mars 2009

”Bankverksamheten fortsätter att växa på bred front och vi stärker vår position på bolåne marknaden. Antalet kunder ökar stadigt, vilket visar att vi har ett starkt erbjudande som attraherar i en turbulent tid. Dessutom är det glädjande att antalet kunder med en nära relation till banken ökar och andelen av de som även är kunder i Länsförsäkringars sak- och livaffär växer. Resultatutvecklingen är stabil. Vår kreditkvalitet är god och kreditförlusterna är fortsatt låga. Den finansiella situationen och likviditeten är god”, säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning

• Rörelseresultatet ökade 8 procent till 68 (63) Mkr.
• Räntenettot ökade 9 procent till 296 (270) Mkr.
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 18 (13) Mkr.
• Utlåning till allmänheten ökade 20 procent till 83 (69) mdr och inlåning från allmänheten ökade 15 procent till 36 (31) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 16 procent till 56 (49) mdr.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,0 (10,7) procent och primärkapitalrelationen till 9,1 (8,9) procent enligt Basel II övergångsregler.
• Antalet kunder ökade till 713 000 (667 000), och antalet vardagsekonomikunder med en nära relation till banken ökade till 164 000 (138 000).
• Antalet kort ökade till 190 000 (157 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Taggar

Bokmärk och dela