Länsförsäkringar sänker tremånadersräntan till 2,18

Länsförsäkringar sänker tremånadersräntan med ytterligare 0,10 procentenheter och hamnar därmed på 2,18 procent. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade. Ändringarna gäller från och med den 23 mars.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 2,18 % – 0,10 %
1 år 2,23 % oförändrad
2 år 2,85 % oförändrad
3 år 3,45 % oförändrad
4 år 4,00 % oförändrad
5 år 4,35 % oförändrad
7 år 4,75 % oförändrad
10 år 4,90 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela