Sex av tio svenskar vill gå i pension före 65 år

Nära 60 procent av svenskarna vill gå i pension innan de fyller 65 år men andelen som vill pensionera sig i förtid har minskat. Samtidigt har 74 procent av dem som vill gå i pension tidigare förberett sig ekonomiskt för att kunna göra det. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Andelen som vill gå i pension tidigare har minskat till 57 procent från 63 procent 2007. Ungefär lika stor andel män som kvinnor vill pensionera sig i förtid. Men en större andel kvinnor än män vill gå i pension mellan 60-64 år och av dem som vill pensionera sig före 60-årsdagen är de flesta män.

– Det är ett känt faktum att kvinnor riskerar lägre pension än männen gör, eftersom de generellt har något kortare tid i arbetslivet och lägre genomsnittliga lönenivåer. Detta tycks också slå igenom i pensionsplanerna. Många kvinnor har inte samma ekonomiska förutsättningar att gå i förtid som männen har, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Allt fler tänker igenom sin pension och 74 procent av dem som vill gå i pension tidigare än 65 år har också förberett sig ekonomiskt för det. 26 procent har inte gjort det och det är färre än 2006 då siffran var 32 procent. 60 procent uppger att de pensionssparar eller har pensionsförsäkring, vilket är 10 procentenheter mer än 2006. Andelen som sparar i fonder eller på annat sätt har också ökat något sedan 2006.

– Det är positivt att så många insett betydelsen av att på något sätt trygga sin framtida pension. Många kommer inte att få mycket mer än hälften av sin nuvarande lön i pension så oavsett om man tänkt sig jobba till 65 eller gå tidigare är det bra att se över sin pension och fundera på eventuell komplettering, säger Mats Wester.

Inkomsten har en klar betydelse för hur svenskarna agerar inför sin pension. De med högre inkomster har i större utsträckning än de med lägre inkomster vidtagit åtgärder för att trygga en förtida pension ekonomiskt.

Undersökningen visar också på vissa geografiska skillnader. 66 procent av norrbottning-arna skulle vilja gå i pension före 65-årsdagen medan motsvarande siffra för Uppsala län är 51 procent.

Andel av svenskarna som skulle vilja gå i pension vid olika åldrar, 2008 (2007 inom parentes)
59 år: 17 % (18 %)
60-64 år: 40 % (45 %)
65 år: 26 % (25 %)
66 år eller senare: 4 % (6 %)
Ingen uppfattning/inte planerat: 11 % (6 %)

Andel som vidtagit åtgärder för att kunna gå i pension före 65 år, 2008 (2006 inom parentes)
Pensionssparar/har pensionsförsäkring: 60 % (50 %)
Inga: 26 % (32 %)
Sparar: 9 % (6 %)
Sparar i fonder: 9 % (4 %)
Annat: 6 % (8 %)
Vet inte: 4 % (4 %)
Amorterar lån/har betalat av: 4 % (1 %)
Köper aktier: 3 % (1 %)
Har pengar så det räcker: 2 % (1 %)
Kapitalförsäkring: 2 % (1 %)

Tips till dig som har många år kvar till pensionen
• Se över sparprofilen i alla delar i din totala kommande pension. Utvecklingen på såväl tjänstepension, privat pensionssparande och premiepensionen har betydelse.
• Dra dig inte för att flytta kapitalet till fonder som du tror har en större möjlighet till bättre avkastning de närmaste åren.
• Undvik panikåtgärder. Tänk igenom vilken risknivå och aktivitetsnivå som passar dig och välj sparande därefter. En långsiktig strategi är att rekommendera för den som inte är mycket intresserad eller insatt i olika placeringar och marknader.
• Om du placerar i smala fonder med stor risk bör du vara på alerten och snabbt kunna byta fond

Tips till dig som har mindre än tio år kvar till pensionen
• Säkra värdet i fonderna när det är runt 7-8 år kvar innan pensionen ska börja utbetalas, genom att stegvis flytta över en stor del av kapitalet till räntefonder.
• Förhoppningsvis ska pensionen utbetalas under många år och det kan därför vara bra att inte enbart placera i räntor efter pensioneringen.

För mer information om undersökningen se bifogad fil.

Om undersökningen:
Totalt har 10 909 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 10 21, mats.wester@lansforsakringar.se

Sofia Edlund, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 15 47, sofia.edlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela