Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker räntor med tre månader till tre års bindningstid. Tremånadersräntan sänks med 0,07 procentenheter och ligger efter ändringen på 2,28 procent. De nya räntesatserna gäller från och med den 26 februari.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 2,28 % – 0,07 %
1 år 2,23 % – 0,17 %
2 år 2,85 % – 0,05 %
3 år 3,45 % – 0,05 %
4 år 4,00 % oförändrad
5 år 4,35 % oförändrad
7 år 4,75 % oförändrad
10 år 4,90 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Mats Ericsson,
VD, Länsförsäkringar Bank
073-964 0963

Knis Karin Tegethoff,
Pressansvarig, Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

PDF

Bokmärk och dela