Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker räntor med ett till fem års bindningstid. Tremånadersräntan lämnas oförändrad på 2,35 procent. Ändringarna gäller från och med den 20 februari.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 2,35 % oförändrad
1 år 2,40 % – 0,05 %
2 år 2,90 % – 0,10 %
3 år 3,50 % – 0,05 %
4 år 4,00 % – 0,05 %
5 år 4,35 % – 0,05 %
7 år 4,75 % oförändrad
10 år 4,90 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51
073-96 412 51

Göran Laurén
vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark,
Bitr Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Bokmärk och dela