Otur på resan drabbar flest i Spanien

Varje år drabbas ungefär 20 000 svenska turister av olika typer av skador när de befinner sig utomlands. Spanien följt av Thailand och Turkiet är de länder där flest svenskar råkar illa ut. Vanligast är att resande drabbas av sjukdom eller olycksfall. Och utan rätt skydd kan det bli en dyr affär för den som måste söka vård utomlands. Det visar siffror som Länsförsäkringar tagit fram i samarbete med SOS International.

Den vanligaste skadan som inträffar på utlandsresan bland svenska turister är att man blir sjuk. Därefter kommer skador som inträffat på grund av fall, att man snubblat eller trampat fel. På tredje plats hamnar bagageskador eller stöld av bagage följt av bagageförseningar. Statistiken visar också att flest resenärer blir sjuka i Spanien, följt av Thailand och Turkiet.

– Siffrorna över de länder där flest svenskar råkar ut för stöld, olyckor, förseningar eller sjukdom stämmer också överens med de populäraste resmålen bland svenskarna. Om oturen är framme på resan har man oftast ett bra reseskydd i sin hemförsäkring och genom vårt samarbete med SOS International kan vi som försäkringsbolag dessutom snabbt hjälpa till, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

Den genomsnittliga kostnaden för sjukdom som inträffar på utlandsresan ligger på omkring 19 000 kronor men skillnaderna kan vara stora beroende på vilket land man befinner sig i.

– Att drabbas av sjukdom eller olycksfall i Thailand, Sydafrika eller USA är ofta dubbelt så dyrt jämfört med länder inom EU, säger Susanne Fagerberg och tillägger:

– Snittkostnaden när en resenär drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvistelse i exempelvis Thailand ligger runt 25 000 kronor och kostnaden i samband med vissa typer av olycksfall uppemot det dubbla. Är man i behov av en särskild hemtransport såsom ambulansflyg och saknar försäkring kan det handla om uppemot en miljon kronor. Så utan försäkring kan en sjukdom eller olycka på semesterresan bli en dyr affär för den som drabbas. Att se över sitt försäkringsskydd inför resan kan därför vara värt mycket. I vissa fall kan det dessutom behövas en tilläggsförsäkring, säger Susanne Fagerberg.

För att undvika problem finns det en hel del som man som resenär själv kan göra.

Att tänka på inför och på resan:
• Ta med servicekortet (bifogas ditt försäkringsbrev). På det finns de kontaktuppgifter du behöver på resan vid eventuell stöld eller överfall. Reser du inom EU bör du också ha med dig Europeiska sjukförsäkringskortet som visar att du omfattas av svensk sjukförsäkring (beställ via Försäkringskassan).
• Se till att få med dig läkarintyg om du drabbas av sjukdom eller olycksfall på utlandsresan där diagnos och antalet sjukdagar tydligt framgår. Läkarintyget lämnas sedan till ditt försäkringsbolag när du kommer hem.
• Behåll allt av värde i handbagaget och håll uppsikt.
• Lås alltid in värdesaker på hotellrummet i säkerhetsbox eller resväska.
• Res inte iväg med stora summor i kontanter och förvara inte alla kontanter på samma plats. Utnyttja internationella bankkort och resecheckar.
• Kör försiktigt, trafiksituationen i vissa länder är inte alltid vad vi är vana vid i Sverige. Kolla upp vilket skydd du har i din hemförsäkring när du hyr bil, moped eller annat fordon på resan.
• Gör alltid en anmälan till den lokala polisen om du blir bestulen eller överfallen. Glöm inte att be om originalet av polisintyget.
• Spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.
• Svenska ambassader och konsulat alltid är beredda att hjälpa dig om du har råkat i svårigheter, exempelvis om ditt pass har kommit bort.

I dessa länder inträffar flest skador bland svenska turister (antal)
• Spanien och Kanarieöarna 2 931
• Thailand 2 181
• Turkiet 1 658
• Cypern 1 374
• USA 1 275

Vanligaste skadorna bland svenska turister på utlandsresan (antal)
• Sjukdom 11 376
• Fallit, snubblat, ramlat 840
• Bagage (ej försening) 811
• Bagageförsening 585
• Olycksfall övriga 563

Mer skadestatistik (utlandsresan) finns i bifogad rapport.

För ytterligare information kontakta gärna:

Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala
Telefon: 018-68 56 89, 070-609 56 89
E-post: susanne.fagerberg@uppsala.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, PR- och pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela