Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké 2008

”Jag är stolt över att vi för fjärde året i rad har Sveriges mest nöjda bolånekunder. Det förklarar vår framgång på marknaden med fortsatt tillväxt, ett kraftigt förbättrat resultat, det bästa någonsin, och en förbättrad lönsamhet. Enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning värdesätter kunderna vår rådgivning, service och våra principer för räntesättning högst av alla. Utmärkelsen bekräftar att vi står kunderna nära och att vi har en långsiktig och konsekvent räntesättning med prisvärda produkter som uppskattas av kunderna. Vår kreditportfölj har en mycket hög kvalitet och likviditetssituationen är god”, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning

• Rörelseresultatet ökade till 129 (58) Mkr.

• Räntenettot ökade 53 procent till 361 (236) Mkr.

• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,5 (10,5) procent och primärkapitalrelationen till 8,2 (8,6) procent.

• Utlåningen ökade 13 procent till 54 (48) mdr.

• Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en oförändrat låg riskprofil.

• Antalet kunder ökade till 115 000 (106 000).

• Länsförsäkringar har för fjärde året i rad de mest nöjda bolånekunderna i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt
Kvalitetsindex mätning 2008.

Uppgifterna inom parentes avser 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén
Vice vd och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela