Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna – lägsta räntan 2,35

Länsförsäkringar sänker räntorna med ytterligare 0,10 procentenheter. Tremånadersräntan sänks till 2,35 procent. Räntan med ett års bindningstid sänks till 2,45 procent. Ändringarna gäller från och med den 16 februari.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 2,35 % – 0,10 %
1 år 2,45 % – 0,10 %
2 år 3,00 % oförändrad
3 år 3,55 % oförändrad
4 år 4,05 % oförändrad
5 år 4,40 % oförändrad
7 år 4,75 % oförändrad
10 år 4,90 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark, PR- och pressansvarig Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela