Friskvård och trivsel sänker sjukfrånvaron

Att som arbetsgivare vidta åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro bland personal har blivit allt viktigare. Inte minst med anledning av de nya sjukskrivningsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2008. Bland företagare med minskad sjukfrånvaro uppger var femte att företagets friskvårdsprogram gjort att sjukfrånvaron minskat under de senaste åren. Det visar en ny undersökning som Länsförsäkringar gjort.

Undersökningen visar också att var tredje företagare anger att trivsel, delaktighet och motivation bland medarbetarna är starkt bidragande orsaker till den minskade sjukfrånvaron.

– Intresset för förebyggande friskvård ökar i takt med att de nya sjukskrivningsreglerna lägger ett allt större ansvar på arbetsgivaren att snabbt agera för att skapa förutsättningar att hjälpa medarbetare att komma tillbaka från en sjukskrivning. Friskare och mer motiverade medarbetare ökar effektiviteten. Resultatet syns på sista raden, säger Anders Olsson, expert på företagande på Länsförsäkringar Värmland och tillägger:

– Arbetet med att förebygga sjukfrånvaro bland medarbetare är viktigt. Men det är också viktigt att ha en plan för hur man går tillväga för att snabbt få tillbaka en medarbetare om sjukskrivning blir ett faktum. Ett sätt är att erbjuda medarbetare en sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkring. Vi liksom många andra ser tydligt att sjukvårdsförsäkring för medarbetarna leder till lägre sjukfrånvaro, säger Anders Olsson.

Goda råd – så här kan du som företagare öka medarbetarnas välbefinnande och minska sjukfrånvaron:

• Ge dina anställda möjlighet att träna genom friskvårdsbidrag (avdragsgillt för företaget och skattefritt för den anställde då det räknas som en personalvårdsförmån)
• Satsa på att skapa ett bra arbetsklimat där det finns gemenskap med kollegor, den sociala miljön spelar stor roll för arbetsprestationen.
• Se till att skapa en arbetsplats med god fysisk utformning, ta gärna hjälp av kunnig inom ergonomi.
• Låt personalen ta lunch och kaffepauser tillsammans – många bra idéer föds vid de informella samtalen.
• Erbjud personalen massage på företaget till subventionerat pris.
• Uppmuntra personalen att röra på sig med t ex stegtävling och liknande.
• Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se över vilka sjukvårdslösningar som finns att tillgå för ditt företags behov.

Företag som lyckats väl i sitt hälsoarbete
Kontakta oss gärna för att komma i kontakt med ett företag som lyckats väl i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Om undersökningen:
Totalt har 1 339 VD:ar eller företagare intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna har genomförts i företag med mellan 5 och 49 anställda via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland
Telefon: 054-775 15 09, 070-683 57 00
E-post: anders.olsson@LFvarmland.se

Tina Kardum Funnemark, PR- och pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 0709-22 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela