Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar höjer räntor med 3-10 års bindningstid. Tremånadersräntan lämnas oförändrad på 3,10 procent. Ändringarna gäller från och med den 28 januari.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 3,10 % oförändrad
1 år 3,20 % oförändrad
2 år 3,45 % oförändrad
3 år 3,85 % + 0,05 %
4 år 4,35 % + 0,25 %
5 år 4,60 % + 0,25 %
7 år 4,85 % + 0,25 %
10 år 4,90 % + 0,25 %

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
Telefon: 08-588 412 51, 073-96 412 51

Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek
Telefon: 073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark, PR- och pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela