Arkiv för 2009

Säkrare kortköp med regionspärr

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen oroar sig för att drabbas av kontobedrägerier konstaterar Finansinspektionen i en undersökning. För att ytterligare förbättra tryggheten för kunderna, inför Länsförsäkringar en ny funktion där kortinnehavaren kan begränsa vilka regioner eller världsdelar som…

Ny rapport om ditt barns ekonomiska trygghet

De ekonomiska frågorna kring barnen blir allt viktigare och kanske mer komplicerade. Idag är det vanligt att familjen består av mina, dina och våra barn. Länsförsäkringar har därför tagit fram en ny rapport. Den visar bland annat att ett barn…

En av tre vill få bättre koll på privatekonomin

En av tre säger att de vill få bättre kontroll på helheten i sin privatekonomi. De allra flesta ser också över sin privatekonomi en eller två gånger per år. Samtidigt uppger nästan en av tio att de aldrig ser över…

Länsförsäkringar sänker bolåneräntor

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med bindningstid på 1, 2, 4, 5, 7 och 10 år. Ändringen gäller från och med den 3 december.

Mer pengar i barnens spargris

Föräldrar sparar allt mer till sina barn, den genomsnittliga ökningen per barn är 20 procent på fyra år. Fortfarande sparar vart femte hushåll inte alls till sina barn, men de som sparar lägger undan större summor. Det visar en ny…

Länsförsäkringar tar över försäkringsbestånd

Med anledning av finansinspektionens beslut att dra tillbaka tillståndet att bedriva försäkringsverksamhet (koncession) för Aspis Liv har Max Matthiessen upphandlat och gjort en överenskommelse med Länsförsäkringar. Överenskommelsen gäller samtliga grupplivförsäkrade i Aspis Liv som är förmedlade via Max Matthiessen.

Motorcykelförsäkring utökas med maskinskadeförsäkring

Från och med den 1 januari ersätter Länsförsäkringars motorcykelförsäkring även maskinskador. Det innebär att den förbättrade försäkringen efter årsskiftet ersätter till exempel skador på bromssystemet och där ingår bland annat ABS-bromsar. Med det hoppas Länsförsäkringar bidra till en minskning av…

Ombildningen av Länsförsäkringar Liv skjuts upp

Den 12 november 2009 har Finansinspektionen förklarat att det inte längre föreligger något hinder för Länsförsäkringar Liv att ombildas till så kallat vinstutdelande livbolag den 1 januari 2010. Finansinspektionens inställning följer av att Länsförsäkringar har ändrat sin inställning i den…

Växande utlåning till lantbrukare – med låg risk

Från noll till tjugo procents andel av nyförsäljningen. Det är resultatet 18 månader efter Länsförsäkringars start av det egna hypoteket och brytningen med Landshypotek. Trots den snabba tillväxten är risken i kreditportföljen mycket låg. Nyckeln till framgången är relationen till…

Finansinspektionen tillstyrker Länsförsäkringar Livs ombildning

Finansinspektionen tillstyrker nu Länsförsäkringars ansökan att ombilda till vinstutdelande livbolag per 1 januari 2010. Länsförsäkringar delar numera FIs principiella hållning avseende gottskrivning i ett icke ombildat livbolag.