Arkiv för 2008

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med mellan 0,10-0,15 procentenheter från och med den 28 november. Tremånadersräntan lämnas oförändrad på 5,40 procent.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna för samtliga bindningstider med mellan 0,17-0,33 procentenheter från och med den 24 november.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna med ett till tre års bindningstid med mellan 0,10-0,20 procentenheter från och med den 17 november. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter: Rörlig (3 mån) 5,63 % oförändrad 1 år 5,68…

Kunderna säger ja till att ombilda Länsförsäkringars livförsäkringsaktiebolag till vinstutdelande

Kunderna i Länsförsäkringar Liv säger ja till förslaget att ombilda Länsförsäkringar Liv till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Av de kunder som deltog i omröstningen röstade 80 procent ja till en ombildning och 20 procent röstade nej. Av det totala antalet kunder…

Var tredje företagare tvingas arbeta trots att de är sjuka

Det gäller att hålla sig frisk som företagare. Drygt var tredje företagare uppger nämligen att de inte kan stanna hemma när de är sjuka och nästan varannan företagare kan inte vara tjänstledig. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 7 november. Tremånadersräntan ligger efter ändringen på 5,63 procent. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter: Rörlig (3 mån) 5,63 %…

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna från och med den 30 oktober med mellan 0,05 till 0,12 procentenheter. Tremånadersräntan är oförändrad och ligger på 5,73 procent. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter: Rörlig (3 mån) 5,73 %…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2008

– Länsförsäkringsgruppen står på en mycket stark ekonomisk grund och resultaten i de underliggande rörelserna fortsätter att utvecklas starkt. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes ytterligare. Livförsäkringsverksamheten hade en fortsatt stark försäljningsutveckling. Resultatet i bankverksamheten förbättrades till 232 (209) Mkr…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2008

”Vi har återigen Sveriges mest nöjda privatbankskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och det glädjer mig eftersom bolåneaffären är en så viktig affär för kunderna. Utlåningen fortsatte att växa i nivå med de senaste kvartalen och marginalerna förbättrades, vilket gav en högre avkastning.…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2008

”Jag är mycket stolt över att vi har Sveriges mest nöjda privatbankskunder igen, ett starkt kvitto på att kunderna värderar våra produkter och vår service högst av alla. Bankverksamheten växer och vi får fler och fler vardagsekonomikunder som även har…