Länsförsäkringar sänker bolåneräntan

Länsförsäkringar sänker räntorna med ett och två års bindningstid med 0,20 procentenheter till 3,50 respektive 3,80 procent. Tremånadersräntan sänks med 0,10 procentenheter och ligger efter sänkningen på 3,40 procent. Övriga räntor sänks med mellan 0,10-0,15 procentenheter eller lämnas oförändrade. Ändringarna gäller från och med den 30 december.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 3,40 % – 0,10 %
1 år 3,50 % – 0,20 %
2 år 3,80 % – 0,20 %
3 år 3,95 % – 0,15 %
4 år 4,25 % – 0,10 %
5 år 4,40 % – 0,10 %
7 år 4,60 % oförändrad
10 år 4,65 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Göran Laurén
vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark,
Bitr Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela