Länsförsäkringar sänker bolåneräntan

änsförsäkringar sänker tremånadersräntan med 0,15 procentenheter som efter sänkningen ligger på 3,50 procent. Räntan med ett års bindningstid sänks med 0,10 procentenheter till 3,70 procent. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade. Sänkningen gäller från och med den 16 december.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 3,50 % – 0,15 %
1 år 3,70 % – 0,10 %
2 år 4,00 % oförändrad
3 år 4,10 % oförändrad
4 år 4,35 % oförändrad
5 år 4,50 % oförändrad
7 år 4,60 % oförändrad
10 år 4,65 % oförändrad

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz,
vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 412 51

Göran Laurén
vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark,
Bitr Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

PDF

Bokmärk och dela