Svensken shoppar mindre miljömedvetet i år

Allt färre svenskar tar hänsyn till miljön när de köper varor eller tjänster. Den största minskningen gäller miljöhänsyn vid köp av mat och vid renovering hemma. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer 2008 som för tredje året mäter svenskarnas miljöhänsyn vid inköp av olika produkter och tjänster. Precis som tidigare är det kvinnorna som tar täten när det gäller miljötänket vid inköp, särskilt vid köp av energi, bil och mat.

– Trots att Miljöbarometern i år visar att något färre svenskar tar miljöhänsyn är siffrorna fortfarande relativt sett höga, vilket är glädjande. Den lilla nedgången kan tänkas bero på att folk i sämre tider tillfälligt gör andra prioriteringar i sina inköp, säger Lotta Lagerberg, miljösamordnare på Länsförsäkringar AB och tillägger:

– Liksom tidigare ligger kvinnorna i framkant när det gäller hur viktigt de tycker att det är att ta miljöhänsyn i inköp. Detta syns tydligt för samtliga produkter och tjänster i undersökningen.

Enligt undersökningen tas även i år störst miljöhänsyn vid energiköp: hela 54 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att ta hänsyn till miljön vid köp som är kopplade till uppvärmning av hemmen. På andra plats kommer bilinköp där 45 procent anser att miljöaspekten är viktig. På tredje plats hamnar matinköp. Drygt en tredjedel av svenskarna tar miljöhänsyn i samband med matinköp. På fjärde plats hamnar renovering där 27 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt med miljöhänsyn.

Vid köp av försäkring och kläder spelar miljöhänsyn fortfarande en relativt liten roll.

Det finns ingen entydig bild som visar att inkomsten har betydelse för svenskarnas miljöhänsyn. Inte heller åldern verkar ha någon betydelse för hur viktigt man tycker att det är med miljöhänsyn.

– Vi kan varken se att ålder eller inkomst skulle ha betydelse för människors grad av miljömedvetenhet. Däremot kan vi se att i hushåll med barn i åldrarna 13-16 år finns en större andel som tycker att det att det är viktigt att ta miljöhänsyn, säger Lotta Lagerberg.

Länsförsäkringars Miljöbarometer: Andel som anser att det är viktigt eller mycket viktigt med miljöhänsyn vid inköp av produkter/tjänster, i procent:

TOTALT – År 2008/2007/2006
Uppvärmning: 54/59/53
Bil: 45/53/46
Mat: 35/47/50
Renovering: 27/38/38
Sparande eller banktjänster: 17/22/19
Inredning : 17/22/21
Kläder: 15/23/18
Försäkring: 14/22/22

Läs hela undersökningen i bifogad fil.

Om undersökningen:
Totalt har 1000 svenskar intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat per ålder, kön, geografi, inkomst samt ålder på hemmavarande barn. Intervjuerna har genomförts bland privatpersoner från 15 år och uppåt via telefon av PFM Research i Halmstad.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lotta Lagerberg, miljösamordnare Länsförsäkringar AB
Telefon: 08.588 414 11, 073-96 414 11
E-post: lotta.lagerberg@lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, bitr presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08- 588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela