Var tredje svensk drömmer om ett liv på landet

Nästan 30 procent av svenskarna drömmer om eller funderar på att flytta ut på landet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Många går och bär på drömmen om ett lugnt och fridfullt liv på landet, men det är få som verkligen tar steget. Jag tror att det i stor utsträckning är möjligheten till ett intressant arbete som styr var man bor. Även om inflyttningen till storstadsregionerna tycks hålla i sig, verkar många längta till landet, säger Carl Henrik Ohlsson, VD Länsförsäkringar Skaraborg.

De regionala skillnaderna är dock stora och i de mellansvenska länen är längtan till landet som störst. I Jämtlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län drömmer 35, 34 respektive 34 procent om ett liv på landet. I Blekinge län, Jönköpings län och Gotlands län är motsvarande siffror 20, 24 respektive 24 procent.

Drömmer du om eller funderar du på att flytta ut på landet? (procent)
Bas: Alla boende i ort med 500 invånare eller mer

Alla/16-39 år/40-69 år
Ja 29/31/27
Nej 63/62/63
Vet ej 8/ 6/9

Om undersökningen
Totalt har 11 633 personer i åldrarna 16-69 år intervjuats per telefon, alla boende i ort med över 500 invånare. På uppdrag av Länsförsäkringar har intervjuerna genomförts av Hermelin Group.

Läs mer om undersökningen i bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Carl Henrik Ohlsson, VD Länsförsäkringar Skaraborg
Telefon: 070-871 70 70
E-post: ch.ohlsson@skaraborg.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela