Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna kraftigt: Tremånadersräntan under 4 procent

Länsförsäkringar sänker tremånadersräntan med 1,15 procentenheter som efter sänkningen ligger på 3,75 procent. Övriga bolåneräntor sänks med mellan 0,20-0,90 procentenheter. Sänkningen gäller från och med den 5 december.

– Vi tycker att det är viktigt att Riksbankens reporäntesänkningar i den mån dessa återspeglas i upplåningskostnaderna får ett omedelbart genomslag och kommer kunderna till del. Det här kommer att märkas i plånböckerna. Jag tror att vi kan förvänta oss att se lägre korta räntor ett bra tag framöver, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 3,75 % – 1,15 %
1 år 3,80 % – 0,90 %
2 år 4,00 % – 0,20 %
3 år 4,10 % – 0,30 %
4 år 4,35 % – 0,30 %
5 år 4,50 % – 0,30 %
7 år 4,60 % – 0,40 %
10 år 4,65 % – 0,40 %

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 412 51

Göran Laurén
vice vd Länsförsäkringar Hypotek
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark,
Bitr Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Bokmärk och dela