Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna: Tremånadersräntan under 5 procent

Länsförsäkringar sänker tremånadersräntan med 0,50 procentenheter som efter sänkningen ligger på 4,90 procent. Övriga bolåneräntor sänks med mellan 0,25-0,50 procentenheter. Sänkningen gäller från och med den 3 december.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 4,90 % – 0,50 %
1 år 4,70 % – 0,50 %
2 år 4,20 % – 0,40 %
3 år 4,40 % – 0,30 %
4 år 4,65 % – 0,30 %
5 år 4,80 % – 0,25 %
7 år 5,00 % – 0,30 %
10 år 5,05 % – 0,30 %

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51
073-96 412 51

Göran Laurén
vice vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 410 73
073-96 410 73

Tina Kardum Funnemark,
Bitr Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela