Kraftigt ökad brandrisk i adventstider

December är en av de månader på året då det inträffar flest bostadsbränder. Under samma månad inträffar också flest bränder orsakade av levande ljus. Under åren 2000-2007 betalade Länsförsäkringar ut cirka 44 miljoner kronor för bränder orsakade av levande ljus i december månad. Med enkla medel finns det mycket vi själva kan göra för att undvika bränder.

Under december månad åren 2000-2007 betalade länsförsäkringsgruppen ut cirka 44 miljoner kronor för bränder som orsakats av levande ljus. Kostnaderna fördelas på nästan 1 000 bränder. Decemberbränderna utgör nästan hälften av det totala antalet bränder orsakade av levande ljus under perioden. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar.

– Under den mörka årstiden som nu infinner sig omger vi oss gärna med levande ljus vilket naturligtvis skapar trivsel. Samtidigt är det just då man bör vara som mest observant. Genom att iaktta försiktighet och se över sitt brandskydd i hemmet kan många bränder undvikas. Bränder kännetecknas ofta av snabba förlopp och en liten brand kan snabbt sprida sig och få mycket allvarliga konsekvenser, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Räddningsverkets siffror visar att december till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. I likhet med Länsförsäkringars statistik visar också Räddningsverkets siffror att de flesta bränder orsakade av levande ljus inträffar under december. För varje advent ökar dessutom antalet bränder orsakade av levande ljus från 5,3 bränder i snitt per dag vid 1:a advent till 11,2 bränder i snitt per dag vid 4:e advent.

– Det är viktigt att alltid ha uppsikt över de levande ljusen och få in en vana att aldrig lämna ett rum utan att släcka ljusen. Att också se till att man har fungerande brandvarnare borde vara en självklarhet för alla, säger Hans Frank.

Tips för att undvika brand:

• Levande ljus är trevligt och mysigt men utgör en stor brandrisk. Ha stor respekt för levande ljus och lämna aldrig ett rum utan att släcka ljusen, många ljus blir t ex aldrig släckta när man ska gå till jobbet eller lämna barnen på dagis. Den som tänder ljusen bör också ansvara för att de släcks.
• Använd brandsäkra ljusstakar och placera dem så att de står stadigt och inte för nära något som kan ta eld.
• Släck ljuset när det är några centimeter kvar av ljuset. På så vis minskar risken för att ljuset brinner ner helt och att den varmaste delen av lågan kommer i kontakt med ljusstaken eller ljushållaren.
• Placera inga ljus på TV:n och tänd aldrig levande ljus i julgranen.
• Byt den gamla mossan i adventsljusstaken mot dekorationer som inte brinner.
• Se till brandvarnare, gärna flera, finns uppsatta och utspridda på samtliga våningsplan runt om i huset eller lägenheten.
• Kontrollera med jämna mellanrum att batterierna i brandvarnarna är färska. Inför t ex en tradition att byta batterierna i samband med första advent.
• Rengör brandvarnare utifrån regelbundet med dammsugare.
• En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert, Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 042- 633 80 05, 076-773 80 05
E-post: hans.frank@LFskane.se

Tina Kardum Funnemark, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela