Företag och privatpersoner saknar kunskap om den nya sjukförsäkringen

Den 1 juli infördes nya regler om vad som gäller vid sjukskrivning, den s.k. rehabiliteringskedjan. De nya reglerna ställer bland annat högre krav på såväl arbetsgivare som arbetstagare att snabbt agera för att skapa förutsättningar att komma tillbaka från en sjukskrivning. Samtidigt framgår av en ny rapport från Länsförsäkringar att drygt 7 av 10 företag och 9 av 10 privatpersoner saknar kunskap om vad de nya reglerna innebär.

75 procent av företagen vet inte vilka krav den nya rehabiliteringskedjan ställer. 90 procent av de tillfrågade privatpersonerna vet inte hur de nya reglerna påverkar möjligheterna till sjukpenning.

– Att så många saknar kunskap om vad den nya sjukförsäkringen innebär är oroande. I den nya sjukförsäkringen begränsas möjligheten att vara sjukskriven längre tidsperioder. Det är därför mycket viktigt för både arbetsgivare och medarbetare att rehabiliteringsåtgärder sätts in snabbt när en medarbetare blir sjukskriven, säger Thomas Abrahamsson, chef för affärsområde Hälsa på Länsförsäkringar.

Männen är mer okunniga om den nya sjukförsäkringen än kvinnorna. 92 procent av männen känner inte till vad de nya sjukskrivningsreglerna innebär jämfört med 86 procent av kvinnorna.

Rapporten visar också att det finns ett stort glapp mellan privatpersonernas förväntningar på företagen och företagens faktiska agerande. 70 procent av företagen har inte vidtagit några åtgärder med anledning av de nya reglerna.

Varannan privatperson vill att arbetsgivaren ska ta kontakt med företagshälsovården eller med rehabiliteringsspecialister medan knappt var femte företag har tagit kontakt med företagshälsovården och bara 2 procent med rehabiliteringsspecialisterna. 45 procent av de tillfrågade privatpersonerna vill att arbetsgivaren ska köpa sjukvårdsförsäkring medan knappt var tionde företag har gjort det.

Om undersökningen:
Totalt har 1 000 privatpersoner, mellan 20 och 60 år, och 200 VD:ar eller ägare, i företag med mellan 5 och 50 anställda, intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet för privatpersonerna finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och familjesituation och resultatet för företagen finns uppdelat på företagsstorlek. Intervjuerna har genomförts via telefon av PFM Research i Halmstad.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Abrahamsson, tf chef för affärsområde Hälsa, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 412 19, 073-96 412 19
E-post: thomas.abrahamsson@lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela