Stor okunskap kring ersättning vid sjukdom

Alla kan bli sjuka men en stor majoritet svenskar, drygt 2 av 3, känner inte till hur stor deras ersättning blir vid långtidssjukskrivning. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.
Över 70 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de inte vet vilken ersättning som utgår om de skulle bli sjuka en längre tid.

– Trots ökade satsningar mot ohälsa på många arbetsplatser drabbas många varje år av fysisk eller psykisk sjukdom och måste vara borta från jobbet. Då är det viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har, säger Thomas Abrahamsson, chef för affärsområde hälsa på Länsförsäkringar och tillägger:

– I och med implementeringen av den så kallade rehabiliteringskedjan, som innehåller nya regler vid sjukskrivning från och med den 1 juli i år, har det blivit allt viktigare för både arbetsgivare och arbetstagare att snabbt sätta in åtgärder för att den anställde ska komma tillbaka från sin sjukskrivning.

Undersökningen visar också att det finns en tydlig skillnad mellan hur väl insatta olika grupper är. Nära hälften av höginkomsttagarna svarar att de känner till vilken ersättning som skulle utgå om de blev långtidssjukskrivna. Personer i de lägre inkomstgrupperna uppger i betydligt större utsträckning att de inte vet. Fler män än kvinnor svarar att de helt eller delvis känner till vilken ersättning de får.

Det finns också geografiska skillnader. Drygt var tredje invånare i Stockholms län svarar att de helt eller delvis känner till vilken ersättning de får om de skulle blir långtidssjuka. Motsvarande siffra i Jönköpings län är knappt var fjärde.

Om undersökningen:
Totalt har 9 802 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Abrahamsson, tf chef för affärsområde hälsa, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 412 19, 073-96 412 19
E-post: thomas.abrahamsson@lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela